mapa polski

baza ofert i adresów wybranych firm z Polski

Komornik sądowy Świdnica

więcej na www.swidnicakomornik.pl

Funkcjonariuszem publicznym, który prowadzi sprawy wierzytelności jest komornik sadowy. Świdnica to lokalizacja biura komornika sądowego- Jolanty Płaza. Teren na którym działa obejmuje obszar terytorialny Sądu Rejonowego w Świdnicy. Praca komornika jest bardzo odpowiedzialna. Ponadto musi on posiadać nieposzlakowaną opinię i być osobą niekaraną. Dba on, aby należności finansowe były wyegzekwowane w sposób najskuteczniejszy dla pokrzywdzonego. Efektem jego działań są licytacje majątku dłużników. Aktualny spis i terminarz licytacji znajduje się na stronie komornika. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami.
Jolanta Płaza Komornik przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy
Wałbrzyska 14 58-100 Świdnica
dolnośląskie
74 853 61 88
Wpisy

Wpisy sa moderowane i rzetelnie sprawdzane ze stanem faktycznym firmy!


Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wpisu bez podania powodu.


Lokalizator: